Privacyverklaring

Bij Mies

Buskensstraat 1
5427 CK BOEKEL
0492-330452

 

Betreft verwerking persoonsgegevens via

Contact per telefoon, E-mail of tijdens een winkelbezoek

Persoonsgegevens die wij verwerken

- naam

- adres

- woonplaats

- telefoonnummer

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

- Het afhandelen van jouw vraag/opmerking

- Het op de hoogte brengen van een status van uw bestelling

- Het kunnen leveren van producten die u heeft besteld op onze webwinkel

Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens

Medewerkers van onze organisatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens in eerste instantie verzamelt zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt altijd bij ons uw gegevens opvragen en desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Technieken die wij gebruiken

De gegevens worden verzamelt via de website en in een beveiligde omgeving in een database bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dataportabiliteit van uw persoonlijke gegevens

Indien u uw gegevens wil verhuizen naar een andere partij kunt u hiervoor contact met ons opnemen.